ผู้เข้าชม

3 เม.ย. 2550

จุดประสงค์ มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา
ชื่อวิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 2201-2410 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย
2. รู้ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
3. มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart)
4. มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) จากผังงาน
5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
6. มีกิจนิสัยการทำงานอย่างมีระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
3. ประยุกต์ใช้ผังงานและรหัสเทียมช่วยการเขียนโปรแกรม
4. ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็ก

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะห์ปัญหา เขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ตรรกะกับเซต ตรรกกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก

ทักทายกันก่อน ^__^


หวัดดีจ้า..ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคน...
บล๊อกนี้..สร้างขึ้นมาสำหรับการเรียนในรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะเลย.. เข้ามาศึกษาหาความรู้กัน หากมีข้อสงสัยตรงไหน ก็สามารถคอมเม้นต์ความคิดเห็นได้เลยนะคะ...
ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ..หากทำอะไรแล้วสนุกกับมัน..เราจะได้อะไรจากมันเยอะแยะเลยค่ะ..^o^

คุณครูเล็กเองค่ะ..